Gå til forsiden

aID

Identitetsløsning for nettaviser

Hva er aID?

aID er en plattform for tilgangsstyring til betalt innhold samt innsamling av data om kunder for å kunne tilby mer tilpasset innhold. I starten av 2017 var det ca 500.000 personer i Norge som brukte aID for å få tilgang til betalt innhold i sin lokalavis. Det beste med aID var at kunder identifiserte seg med mobilnummer, noe som var unikt i norsk sammenheng.

aID besto av informasjonsnettstedet aid.no og alle innloggingsvisninger som ligger ute på Amedias aviser. aid.no inneholder også Min aID der en kunde kan endre mobilnummer, passord osv.

Da GDPR ble aktuelt for norske aktører ble aID utvidet til å gi kontroll på personopplysninger.

Problemstilling og kundeinnsikt

Leserne av lokalavisene hadde ikke behov for en aID. De ønsker å lese innholdet i sin lokalavis. En innloggigsløsning er mer et nødvendig hinder, og dermed et behov for Amedia selv.

For at Amedia skulle kunne vite at det er rettmessig person som får tilgang til betalt innhold, var det nødvendig med en innloggingsløsning. Dataene blir også brukt i markedsføring for å tilpasse innhold og annonser.

Intervjuer med et utvalg av leserne ga innsikt i hvordan de forholdt seg til personvernsspørsmål. Dette ble tatt med inn i utviklingen av et dashboard.

Min rolle

Min rolle i dette prosjektet var prototyping og frontend (nettstedet aid.no). Brukerinnsikt har i stor grad kommet direkte fra Amedias kundesenter. Fargevalget rosa kommer av Amedias egne profilfarger.

aID er en enkel løsning sett fra kundenes ståsted, men kompleks sett fra Amedias ståsted. aID fanger opp veldig mange spesielle situasjoner som en kunde uforvarende kan dumpe oppi. Derfor lagde jeg et flytkart som viser hva som skjer i de ulike situasjonene – for intern bruk.

Gå til aid.no Se film om personvern