Gå til forsiden

Helseveiviser

Hjelp innbyggeren å finne riktig forebyggende helsetilbud

Hva er Helseveiviseren?

Helseveiviseren er et verktøy som hjelper innbyggeren med å finne riktig forebyggende helsetilbud i Oslo kommune. Den fungerer slik at en innbyggers behov er programmatisk matchet med tilbudene som finnes.

Problemstilling og kundeinnsikt

Innsiktsarbeid tilsa at innbyggere ikke kjenner til hvilke helsetilbud som finnes. Dessuten var oppsettet av helsetilbudene på oslo.kommune.no vanskelig å navigere i.

Min rolle

Jeg var team lead i Team Veiviser. Viktigste oppgave som team lead her var å drive designprosessen, sørge for at data ble grunnlaget for hva som ble neste trekk. Jeg hadde også et ansvar for at teamet satte riktige mål og evaluere disse, ha ukentlige planleggingsmøter, kjøre retrospektiv, være teamets kontaktperson, og sørge for at teammedlemmenes hverdag ble så bra som mulig.

Test Helseveiviseren