Gå til forsiden

Meg

Bilde av Håkon von Hirsch

Jeg er en UX-designer/rådgiver ansatt i Origo:Digi (Oslo kommune) siden 2018. Her skal jeg fokusere på innbyggernes mange behov og fasilitere øvelser som skal finne løsninger på behovene.

Fra 2008 til 2018 var jeg senior designer i Amedia Utvikling. Her jobbet jeg med det meste innen visuell kommunikasjon: brukervennlighet, brukertesting, interaksjonsdesign, redaksjonell design, grafisk design og videoproduksjon. Teamet var ansvarlig for innlogging, abonnement og tilgangsstyring. Teamet sto blant annet bak aID-innlogging som er tatt i bruk av ca 800.000 nordmenn.

Jeg er opptatt av å definere klare kundebehov, tallfestede mål, og at løsningen kan brukes av alle.